doorzoek het gehele Damescompartiment
Damescompartiment online

maart-april 2018


Ziehier het Bataviaasch Nieuwsblad van 13 december 1900. Inderdaad, dat was kort voor de feestdagen. Boekhandel en uitgeverij Kolff adverteert met een hele lijst nieuwe jeugdboeken. Een ervan is een meisjesboek: Het Indische nichtje, geschreven door Tine de Kruijff-Gobius.

 

De titel spreekt boekdelen. Dat 'het' is net of er iemand met de vinger wordt aangewezen, en het Indische nichtje is daarmee een ander dan de 'gewone' meisjes. Zulke meisjesboeken waren er meer. Het Hollandse perspectief gold als het normale perspectief, het Indische leven week af van dat normale. Pas in de romans voor volwassenen, en dan vooral geschreven door degenen die de kolonie goed kennen, komt het besef dat normaal een kwestie van normen is.

 

Dankzij de meisjesromans ontdekken we hoe ver de wereld van kolonie en moederland uit elkaar kon liggen. Tilly van Kempen (het meisje in kwestie) komt door moeilijke omstandigheden naar Nederland, waar ze nog familie heeft:

 

Tilly liep gauw de hooge stoep op en de gang in, waar zij hartelijk omhelsd werd door Mevrouw van Kempen.
‘Dag mijn kleine Tilly, dag mijn beste kind,’ zei haar tante hartelijk, en keek het meisje vriendelijk en liefdevol in de zwarte kijkers. Ze kreeg ineens een warm gevoel van medelijden voor het tengere, schrale figuurtje in de veel te ouwelijke en te lange kleeren.

‘Dag Tante, lieve tante Marie, vin zoo prettig om hier te komen,’ zei het kleine bruintje met een krakend verkouden stemmetje. ‘Heb wat moois voor U in mijn koffer en voor Phientje ook!’

 

Lezen?

 

Open de Leestrommel.

 

 

Voort met die trein!

Uw Conductrice,

Vilan van de Loo

 

PS. Ik geef ook lezingen over deze schrijfsters, met prachtige oude foto's van toen. Belangstelling? Klik hier om te mailen.

Kijkt u even op Pinterest? Daar ziet u prachtige boekomslagen van de damesromans.

 

 

 

 


Biografieën tot dusver:

  • Melati van Java (1853-1927). Dochter van Indië.TongTong, 2016. Tweede druk 2017
  • Verzamelde romans en verhalen van Lin Scholte, met een biografische inleiding door Vilan van de Loo, vormgeving Arthur Meyer, 576 pagina's incl. fotokatern. Uitgeverij Tong Tong, 2007
  • Leven tussen kunst en krant. Beata van Helsdingen-Schoevers, journaliste en declamatrice in Nederlands-Indië KITLV Press, 2005 (twee delen: biografie en bloemlezing)
  • "Kijk in Kloppenburg!" De Indische planten van mevrouw J.M.C. Kloppenburg-Versteegh (1862-1948) Bonneville, 2000 (cassette met biografie, herdruk platenatlas en herdruk receptenboek)

Lees ook:

  • Mina Kruseman: Een huwelijk in Indië ISBN 978 946 0220 319 gebonden, 240 pagina's; KIT Publishers. Met een inleiding door Vilan van de Loo
  • Melati van Java: Fernand ISBN 978 94 602201 35; gebonden, 240 pagina's KIT Publishers. Met een inleiding door Vilan van de Loo
  • Annie Foore: Bogoriana ISBN 978 94 602 203 26; gebonden, 240 pagina's KIT Publishers. Met een inleiding door Vilan van de Loo


In "het Damescompartiment van de Indische letterkunde", aldus Rob Nieuwenhuys in zijn Oost-Indische Spiegel, reizen eigenlijk maar vijf schrijfsters: M.C. Frank, Mina Kruseman, Annie Foore, Melati van Java en Thérèse Hoven. De suggestie is duidelijk: in de rest van de voorname letteren-trein horen alleen heren thuis.


Hoe geestig de term ook is, het idee erachter is niet juist. Want er waren veel meer schrijfsters dan de grote vijf. Het merendeel van hen was ooit beroemd, berucht of ten minste bekend.

Wat Indische, Indonesische en Nederlandse schrijfsters over Nederlands-Indë hebben geschreven, kan vele goederentreinen vullen. Romans, handboeken, gedichten, brochures, essays, feuilletons en toneelstukken vormen de oogst van honderden jaren schrijven in en over den Oost. Het Damescompartiment Online vestigt vol genoegen de aandacht op deze werken en de schrijfsters ervan. U vindt op deze site dan ook een mooie portrettengalerij, die onregelmatig uitbreiding krijgt. Kom dus regelmatig kijken.

 

Ik stop de brandstof in de trein. Na mijn studie Indische Letterkunde (Leiden, cum laude 1993) begon ik over deze vrouwen boeken te schrijven. Over de kruidengeneeskundige mevrouw J. Kloppenburg, over de journaliste Beata van Helsdingen-Schoevers, over de vertelster Lin Scholte en daarna promoveerde ik op een biografie van waarschijnlijk de allereerste Indische romanschrijfster in Nederland: Melati van Java. Wilt u meer weten, bezoek dan mijn website. Daar leest u ook, hoe gemakkelijk u mij kunt inhuren om een lezing te geven.

 

Voort met die trein! Het Damescompartiment Online wil ook het onderzoek stimuleren naar deze letteren. Daarvoor bestaat een fijne gemaksdienst, te weten een mailing-list. Wie contact wil met andere onderzoekers, nieuwsgierig is naar wie wat bestudeert, lastige vragen heeft of die moeiteloos weet te beantwoorden, kan zich op deze mailing-list abonneren.


Heeft u materiaal over een schrijfster die u graag in de galerij zou zien, neem dan contact op met de conductrice van het Damescompartiment Online: Vilan van de Loo. Zij overlegt met u over de mogelijkheden. En: alles is gratis! Waar wacht u nog op? Mail de conductrice meteen!