naar het begin naar het begin nieuws!
Wie was zij? Leven tussen kunst en krant Bon mots De biografe Foto's Bonus! Bestellen?

Bestellen

biografie

Leven tussen kunst en krant is verkrijgbaar bij de boekhandel en bij de uitgeverij:

KITLV Uitgeverij
Postbus 9515
23OO RA Leiden
tel. 071 - 537 . 2372
email: kitlvpress@kitlv.nl
http://www.kitlv.nl

bloemlezing Tweedelig: biografie en bloemlezing (circa 180/130 pag). gebonden met leeslint. Boekerij 'Oost en West''.
ISBN 90 6718 2346
€ 29,90
het Damescompartiment