naar het begin naar het begin nieuws!
Wie was zij? Leven tussen kunst en krant Bon mots De biografe Foto's Bonus! Bestellen?

Bonus!

Een bloemlezing heeft een "fysieke begrenzing", moest ik neerschrijven in het voorwoord op de bundel. Ik was teleurgesteld door dat nuchtere feit. Natuurlijk spreekt het voor zich dat een boek een eindig aantal pagina's heeft, dat kan een ieder met gezond verstand bedenken. Maar voor een biografe als ik ben, ligt dat toch anders.
Ik wilde eigenlijk dat elke letter die Beata van Helsdingen-Schoevers ooit geschreven had, weer uitgegeven zou worden. Wat er wel staat in de bloemlezing, kunt u in de inhoudsopgave zien. Hier vindt u enkele bonus-artikelen die niet in de bloemlezing staan, maar zeker de moeite van het lezen waard zijn.

het Damescompartiment