naar het begin naar het begin nieuws!
Wie was zij? Leven tussen kunst en krant Bon mots De biografe Foto's Bonus! Bestellen?

Leven tussen kunst en krant

Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920) publiceerde gedurende de eerste decennia van de twintigste eeuw in een groot aantal Indische kranten. Daarnaast stond zij regelmatig als voordrachtskunstenares op de planken. Wie destijds enige culturele belangstelling bezat, kon niet om haar heen.

Een onderzoek in de pers en het familiearchief Van Helsdingen leverde het beeld op van een intrigerende journaliste en declamatrice. Zij onderhield een haat-liefde verhouding met haar geboorteland Indië, waarin zij niet kon aarden maar wel haar triomfen vierde. Daar ook ontmoette zij haar grote liefde Jacques Jelle van Helsdingen, de latere gouverneur van Solo, met wie zij twee zoons kreeg. Beata van Helsdingen-Schoevers had veel meer tot stand kunnen brengen, als ze niet plotseling gestorven was. Ze is slechts vierendertig jaar geworden.

Leven tussen kunst en krant is het verhaal over een uitzonderlijk vrouwenleven in Nederlands-Indië, dat beheerst werd door liefde en moederschap, journalistiek en poëzie, maar waarin altijd terugkeerde de confrontatie met het Indische leven dat zij intens verafschuwde en ondanks alles toch koesterde.

Vilan van de Loo publiceert onder andere op het gebied van de Nederlands-Indische letterkunde. Zij verricht onderzoek naar hetgeen Indische, Indonesische en Nederlandse vrouwen hebben geschreven over Indië. Haar hart gaat vooral uit naar Melati van Java, Lin Scholte en Jeanne en Jacqueline Reyneke van Stuwe.

Leven tussen kunst en krant is verkrijgbaar bij de boekhandel en bij de uitgeverij:

KITLV Uitgeverij
Postbus 9515
23OO RA Leiden
tel. 071 - 537 . 2372
email: kitlvpress@kitlv.nl
http://www.kitlv.nl

Tweedelig: biografie en bloemlezing (circa 180/130 pag). gebonden met leeslint. Boekerij 'Oost en West''.
ISBN 90 6718 2346
€ 29,90

het Damescompartiment