naar het begin naar het begin nieuws!
Wie was zij? Leven tussen kunst en krant Bon mots De biografe Foto's Bonus! Bestellen?

Bon mots

"Menig man zou in staat zijn, z'n leven voor zijn vrouw op te offeren, maar denkt er niet over 's middags van kantoor eens 'n onsje pralines voor haar mee te nemen!"

"Het allereerste wat ik wenschen zou voor de moderne vrouw, is, dat zij haar individualiteit ontwikkelt, en zich haar situatie bewust kiest."

"Waarom - ik vraag u - zou de ontwikkeling, de studie, "het studeeren" de vrouw ongelukkig moeten maken? Waarom zouden enkel dwaze vrouwen gelukkig kunnen wezen? Zijn ook enkel domme mannen gelukkig?"

"In vroegere tijden leefden er ook vrouwen, die werkten en leden en vreugde hadden, net als wij. Dat is iets, waaraan wij, die gansch haar erfenisse aan ziel, gemoed en geest toch meekregen, bijna nooit denken. Wij lezen over Piet Hein, over Rembrandt, over Stadhouder-Koning Willem III, wij lezen over alsoortige lieden tot zij een begrip voor ons geworden zijn, maar het zijn allemaal mannen!"

"Jawel, kom daar nu eens speciaal bij de dames om, om solidariteitsgevoel. Als er nu één zwakke plek is, is het deze…"

"Zoo oud als de menschheid is de dans."

"Wij vinden al heel gauw, dat iets niet deugt, omdat wij het niet begrijpen, daarna schikken we ons in onze hoogen boord en sluitjas en zien niet links of rechts meer, daar we bang zijn voor 'als we leerden begrijpen'..."

"Het is onze menschenplicht toch niet om zelfgenoegzaam door het leven te stappen zonder acht te geven op wat er rondom ons geschiedt, doch om met oor en oog en vooral met zacht gemoed rond te gaan, 'payant de notre personne' aan iedereen en alles die van ons vraagt, dat aan ons behoefte heeft."

"Verkouden meisjes moesten zich ook eigenlijk nooit aan haar aanstaande vertoonen - niets is minder aanbiddelijk dan waterige oogen en een roode gezwollen neus!"

het Damescompartiment